De belangrijkste kwalitatieve factor in de tuinbouw is bodemvruchtbaarheid. Het voldoende humusgehalte (hoeveelheid afgebroken organisch materiaal) is essentieel voor de optimale opname van voedingstoffen door planten. In dit proces zijn huminezuren cruciaal. De aanwezigheid van huminezuren is onontbeerlijk voor het optimaal benutten van organisch materiaal in de bodem. Zonder huminezuren worden de voedingstoffen (macro-, meso- en micro-elementen) in geringe mate benut.

Huminezuren zijn ontstaan tijdens de humificatie van planten in een duizendjarig proces van decompositie van plantaardige biomassa. Deze bioactieve, zeer waardevolle huminezuren en fulvozuren bevatten minimaal 70 soorten minerale stoffen, waardoor ze goed opneembaar en benutbaar zijn door cellen en weefsels. Door hun metaalhoudende capaciteit kunnen de minerale stoffen, sporenelementen en essentiële micro-elementen in organische, oorspronkelijke vorm worden getransporteerd door planten.